Blog

Kedy a kde môžme začať prívlačovú sezónu?

Kedy a kde môžme začať prívlačovú sezónu?

Ako každoročne, prišiel 15. marec, čierny deň v kalendári každého pravoverného prívlačiara. Ovšem, pokiaľ je zima biedna ako tá posledná, rybár ešte nemusí mať úplne abstinenčné príznaky ;). Ak však už od decembra viažete a krimpujete náväzce, tak ich už v marci môžete kľudne distribuovať do slovenských rybárskych obchodov :))) ...a teda od polovice marca už máte všetky navijáky premazané, silóny a šnúry previazané, broďáky niekoľko krát vyumývané a pozreté všetky videá Jakuba Vágnera :D .

Všeobecný zákaz lovu prívlačou (a aj múškárením s použitím streamra alebo inej napodobeniny rybky) od roku 2019 začína 15. marca a končí 31. mája. Takže prakticky začíname loviť 1. júna a to je taký malý prívlačiarsky sviatok. Je tu však pár ale o ktorých mnoho rybárov, hlavne tých, ktorí sa venuju len vodám v rámci nejakého regiónu, nevie. A o tých si dnes povieme.

Prvým a teda najskorším termínom, kedy môžete začať jarnú sezónu lovu na prívlač sú niektoré hraničné kaprové vody, kde je možné začať už 1. apríla (a to nie je žiadny žartík!). Podľa aktuálneho rybárskeho poriadku sa jedná o tieto revíry:

  • 4-0071-1-1 Berecký prívodný kanál, MO Kráľovský Chlmec Čiastkové povodie Bereckého prívodného kanála od jeho ústia do Karcse po ústie melioračného kanála Malý Kamenec - hraničná voda. Lov na rybku a prívlač povolený od 1. 4. do 31. 1. na základe Rozhodnutia MŽP SR č. 8947/2009-8.1.
  • 4-0140-1-1 Bodrog č. 1a, MO Streda nad Bodrogom Čiastkové povodie rieky Bodrog od štátnej hranice SR - Maďarsko (rkm 0,0) po sútok Bodrogu s Roňavou (rkm 1,1), časť odstaveného ramena Bodrogu pri obci Klin nad Bodrogom „Patova“ a čiastkové povodie Bereckého prívodného kanála od štátnej hranice SR - MR pri obci Streda nad Bodrogom po ústie odpadového kanála Malý Kamenec - hraničná voda. Lov na rybku a prívlač povolený od 1. 4. do 31. 1. na základe Rozhodnutia MŽP SR č.8947/2009-8.1.
  • 4-0630-1-1 Hornád č. 1a, MsO Košice Čiastkové povodie rieky Hornád od štátnej hranice SR - Maďarsko pri obci Milhosť (Tornyosnemeti) po obec Trstené pri Hornáde v rkm 107,955 až 118,4 - hraničná voda. Lov na rybku a prívlač povolený od 1. 4. do 31. 1. na základe Rozhodnutia MŽP SR č. 8947/2009-8.1.
  • 4-2800-1-1 Tisa, MO Čierna nad Tisou Čiastkové povodie rieky Tisa od štátnej hranice SR - Maďarsko po štátne hranice SR - Ukrajina a odstavené ramená v povodí revíru. Hlavný tok rieky Tisa v danom úseku - hraničná voda, v tomto úseku je lov na rybku a prívlač povolený od 1. 4. do 31. 1. na základe Rozhodnutia MŽP SR č. 8947/2009-8.1.
  • 4-3880-1-1 Karcsa, MO Kráľovský Chlmec Vodná plocha odstaveného ramena (25 ha) pri obci Veľký Kamenec a Strážne. Revír je hraničná voda. Lov na rybku a prívlač povolený od 1. 4. do 31. 1. na základe rozhodnutia MŽP SR č. 8947/2009-8.1. Lov rýb povolený celoročne s dodržaním individuálnej doby ochrany 

Smutné je, že z výnimky je vyňatý hraničný Dunaj a Morava. Netreba ešte zabudnúť na jednu dôležitú vec: prvých 5 mesiacov v roku je zakázané lvoiť z člna (je zakázané loviť na kaprových vodách ryby z rybárskeho člna na vodných nádržiach v čase od 1. januára do 31. mája). 


Druhým termínom je 16. apríl, kedy môžete začať loviť prívlačou na všetkých pstruhových revíroch a hraničných lipňových: 

Prívlač povolená od 16. 4. do 31. 8. Na rieke Poprad je v tomto období povolená prívlač výlučne na blyskáč do veľkosti číslo 3 (vrátane) a vobler s telom do 8 cm (vrátane).

Nezabudnime, že denná doba lovu na lipňových revíroch v apríli je od 05:00 hod. do 20:00 hod. Jedná sa o tieto tri revíry:

  • 4-1940-6-1 Poprad č. 1 , MO Stará Ľubovňa Čiastkové povodie rieky Poprad od štátnej hranice SR - Poľsko pri obci Mníšek nad Popradom po štátnu hranicu SR - Poľsko pri obciLegnava. Zvýšená minimálna/maximálna lovná miera v cm: pstruh potočný 30/x, pstruh dúhový 30/x.
  • 4-1950-6-1 Poprad č. 2a , MO Orlov Čiastkové povodie rieky Poprad od ústia Smrečanského potoka (zadný Kurčín) po ústie Chotárneho potoka pod obcou Ruská Voľa nad Popradom.
  • 4-0430-6-1 Dunajec č. 2 , MO Spišská Stará Ves Čiastkové povodie rieky Dunajec od ústia potoka Lipník pri obci Červený Kláštor po štátnu hranicu SR - Poľsko v Lysej nad Dunajcom.

Denná doba lovu v apríli na pstruhových revíroch je od 06:00 hod. do 20:00 hod.

V rámci týchto výnimiek netreba zabúdať na doby hájenia jednotlivých druhov rýb. Ovšemže, cielený lov je prakticky nepreukazateľný, takže jeho praktizovanie už nechám na zvážení každého rybára. Dôležité je rybu šetrne zbaviť nástrahy pokiaľ možno ešte vo vode tak, aby sme minimalizovali škody.

A teda ešte zopakujem,  všeobecne prívlač na kaprových vodách začne 1. júna 2020. Nezabudnime, že v novom zákone sa pod prívlačou už rozumie aj muškárenie na streamer (napodobeninu rybky) ako aj použitie sbirolína.

Ak by ste mali pocit, že sú v tomto príspevku uvedené nejaké nepresnosti, budem rád, keď mi zanecháte odkaz a následne veľmi rád poopravím.

Comments powered by CComment